CARDSTOP 


tel: normaal tarief +32 (0) 2 474 55 55 of duur tarief +32 (0) 70 344 344

Hoe verloopt een oproep?

        • De beller kiest in het menu zijn taal en beantwoordt al enkele vragen.
        • Daardoor krijgt de beller de meest aangewezen medewerker aan de telefoon.
        • De medewerker van Card Stop stelt bijkomende vragen om onderstaande zaken te identificeren:
                ◦de beller,
                ◦de te blokkeren producten,
                ◦de omstandigheden van het verlies, de diefstal of de fraude.

        •Aan de hand van de beschikbare gegevens identificeert de medewerker de te blokkeren producten.
        •De Card Stop-medewerker overloopt met de beller de lijst van de geïdentificeerde producten.
        •Voor de niet-geïdentificeerde producten of de producten die niet online geblokkeerd kunnen worden, verzamelt de medewerker zoveel mogelijk informatie die de uitgever kan helpen het product te identificeren en/of te blokkeren.
        •De medewerker creëert een dossiernummer en verstuurt de blokkeringsinstructies.
        •De Card Stop-medewerker deelt de beller ten slotte zijn dossiernummer mee, de producten in het dossier en de bijkomende stappen die hij moet ondernemen. Noteer en bewaar het dossiernummer dat u bij uw oproep krijgt. U hebt het nodig voor de verdere afhandeling van uw dossier.

Als uw betaalmiddel niet geïdentificeerd en geblokkeerd kon worden, verwittigen wij de uitgever van het betrokken betaalmiddel. Toch raden wij u aan onze diensten zo snel mogelijk terug te bellen met bijkomende gegevens zodat wij uw kaart alsnog definitief kunnen blokkeren.

Om veiligheidsredenen neemt Card Stop uw oproep op.

Opgelet: bij misbruik van uw kaart vóór uw aangifte blijft uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de Algemene Voorwaarden van uw betaalkaart vermeld staat. Meld het verlies of de diefstal binnen de 24 uur ook bij de lokale politie. Vraag een kopie of het nummer van het proces-verbaal.

    

Design, development and webmaster: Roger LEPPENS