GEVELWERKEN - WATERINFILTRATIEZEEZICHT TIJDENS AUGUSTUS 2020.Stand van de werken op 01 juli 2020.Stand van de werken op 01 juni 2020.
Stand van de werken op 28 mei 2020.
Stand van de werken op 21 mei 2020.Stand van de werken op 18 mei 2020.

Stand van de werken op 14 mei 2020.
Stand van de werken op 12 tot 17 mei 2020.

Test waterdichtheid van de dakbedekking koer gestart.

Mededeling van de syndicus


Nieuwpoort, 12/05/2020

Geachte mede-eigenaar,

Deroofingwerken/waterdichtingswerken van de binnenkoer van de residentie Zeezicht is gisteren beëindigd.
Deze morgen hebben we door middel van pompen het zwembadwater in de kuip van de binnenkoer gepompt zodoende de waterdichtheid van het geheel te kunnen controleren.
Tot donderdag/vrijdag ek.zal dit duren.
Mag ik u verzoeken, in het bijzonder de mede-eigenaars van de gebouwen kant Troonstraat,zich via het garage complex toegang tot hun privatief te verschaffen?
Alvast bedankt!
Volgende week start men in principe met de bovenafwerking.

Met vriendelijke groeten,
Stefaan Euro Immo Syndicus Res. ZeezichtStand van de werken op 4 mei 2020.

Dakbedekking van de koer wordt getest volgende week.
Stand van de werken op 29 april 2020.


  

Stand van de werken op 22 april 2020.

Mededeling van de syndicus.


   Nieuwpoort, 23/04/2020

   Beste,

   Wij hopen dat de Corona maatregelen U niet te zwaar vallen en dat jullie nog steeds in goede gezondheid verkeren.
   Ondertussen gaan de gevelwerken in Zeezicht, ondanks de moeilijkheden door het Corona virus, gewoon door.
   Men is bezig een nieuwe dakbedekking aan te brengen op de binnenkoer.
   En dat is nu precies waar wij even de nodige aandacht willen voor vragen.
   Omdat het belangrijk is deze
  
dakbedekking niet te beschadigen

   zouden wij willen vragen geen zetels, stoelen of tafels te zetten op de roofing.
   Ook zouden wij U willen vragen om tijdelijk (zolang er geen vloer op de binnenkoer is aangebracht) de binnen koer zoveel mogelijk te vermijden en U liefst naar het container lokaal of appartement te begeven via de kelder verdieping.
   Wij hopen dat U begrip kunt opbrengen voor deze situatie en danken U alvast bij voorbaat.
   Tevens nog even vermelden dat U zover als mogelijk, de werken kan opvolgen via onze website

http://www.zeezicht-oostende.be


   Met vriendelijke groeten,

   De syndicus en de werkgroep “gevelwerken”Roofing leggen op de binnenkoer gestart.Reiniging van de gevels binnenkoer zijn geëindigd.
Reiniging buitengevels nog in behandeling.
Plafondverlichting terrassen zeedijk geïnstalleerd.Planning van 2020-04-24

Stand van de werken op 02 april 2020.

Wegens corona virus het aangepast tijdschema van de werken.
Stand van de werken op 31 maart 2020.

Niettegenstaande de corona virus wordt er verder gewerkt .
Daarom kon het project team dat de werken opvolgde geen werfvergaderingen meer bijwonen.
Dhr. Walter Tielemans heeft ervoor gezorgd dat we niettegenstaande deze handicap toch een eerste video werfvergadering met de firma B.R.I.S. konden houden op 30 maart 2020.
Zie een momentopname van deze eerste video werfvergadering die een succes was en in de toekomst verder zal gebruikt worden .
Door de corona virus zullen de werken enkele vertraging oplopen.
Het tijdschema zal aangepast worden en kortelings op de website verschijnen.

   

Stand van de werken op 20 maart 2020.

Niettegenstaande de corona virus wordt er verder gewerkt .

   
   

Stand van de werken op 19 maart 2020.

Niettegenstaande de corona virus wordt er verder gewerkt .

   
   
   
 

Stand van de werken op 6 maart 2020.

De zeilen die voor de afscherming zorgen tijdens werkzaamheden mogen niet verwijderd worden.
Volgens de aannemer zal het laatste tijdschema gevolgd worden. Een week vertraging zou mogelijk zijn. Scroll naar omlaag voor het tijdschema van 05-02-2020.

   

   

Stand van de werken op 28 februari 2020.

   
   

Stand van de werken op 07 februari 2020.

Zeildoek aan de stellingen voorgevel zeedijk werden opgerold in verband met de storm die verwacht wordt op zondag 7 feb. 2020. Het resultaat van de gevelreiniging binnen koer kant zeedijk is nu duidelijk te zien via de Troonstraat.

   

   

Aangepaste planning van 2020-02-05.Stand van de werken op 31 januari 2020.

Stellingen zijn geïnstalleerd aan voorgevel zeedijk en stellingen worden verwijderd in de binnenkoer. Het resultaat van de gevelreiniging is duidelijk te zien via de Troonstraat.

   

   

   

   

 

Stand van de werken op 20 januari 2020.

Aanstaande maandag (28-01-2020) start men aan de Zeedijk met het afplakken. Nadien volgt de behandeling van de gevel. Men zal starten vanaf sectie 9, hier is de stelling ook al volledig opgetrokken.Voor de binnenkoer wil men alles wat op heden reeds werd aangevat, af hebben. De vuil gemaakte terassen worden ook opgeruimd. De vermelding van het opschrift ‘Zeezicht’ aan het garagecomplex dient te worden verwijderd voor de reiniging.

   

Stand van de werken op 14 januari 2020.

Mededeling van de syndicus:
Als bijlage enkele foto's die ik mocht ontvangen van enkele mede-eigenaars.U merkt dat men wel degelijk kwaliteit eist van uitvoering.

 

Stand van de werken op 22 december 2019.

 

Stand van de werken op 18 december 2019.

 

Stand van de werken op 17 december 2019.

   

Stand van de werken op 12 december 2019.

BELANGRIJK:

Gelieve de ramen die afgeplakt zijn niet te openen, dit om geen schade te veroorzaken aan deze bescherming.
Indien vragen neem contact met de syndicus. Tel: 058/23 65 82

 
 

Stand van de werken op 04 december 2019.


 
 

Stand van de werken op 28 november 2019.

   

Stand van de werken op 22 november 2019.

 

Stand van de werken op 20 november 2019.

   

Stand van de werken op 16 november 2019.

BELANGRIJK:

Op dinsdag 19 nov. 2019 worden de stellingen op de binnenkoer geplaatst.
Alle luifels van de binnenkoer moeten verwijderd worden voor het plaatsen van de stellingen.
Indien vragen neem contact met de syndicus. Tel: 058/23 65 82

Noteer: Het tijdschema word volledig herwerkt en hierna volgt een voorlopig overzicht van de gevelreiniging van de binnenkoer. Zodra het schema van de andere werkzaamheden bekend zijn, wordt het volledig schema opgenomen op de website.Stand van de werken op 8 november 2019.Stand van de werken op 5 november 2019.

Start van de werken op 4 november 2019.

 

Mededeling van de syndicus
Nieuwpoort, 28/10/2019
Geachte mede-eigenaar,

Beste mede-eigenaars,

De ‘grote’ werken aan de residentie start maandag ek., 4 november.
Men start met het uitbreken van de tegels rond het bad. Als bijlage bezorg ik U ter informatieve titel het werkschema.
Het is evident dat de weersomstandigheden essentieel zijn om het tempo ervan aan te houden, te respecteren.
Hoedanook is het dossier grondig voorbereid met een specifieke werkgroep die is samengesteld door een aantal voorzitters.
Gedurende de werken wordt er evident wijs periodieke controle uitgevoerd.
We vonden het belangrijk u dit te melden !
Met vriendelijke groeten,

Stefaan

Euro Immo
Syndicus Res. Zeezicht

Stand op 28 oktober 2019---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mededeling van de syndicus
Nieuwpoort, 14/08/2019
Geachte mede-eigenaar,

Zoals u wellicht weet is er beslist om de gevels aan te pakken. Dit gaat verder dan enkel reinigen. Eveneens worden herstellingen uitgevoerd, voegen vervangen (hoogdringend), regenafvoerbuizen vernieuwd enz….

De werkgroep binnen de algemene raad is inmiddels in volle voorbereiding, met alles rond de gevelwerken.

Koken zonder eieren te breken is ook hier onmogelijk. Helaas. De gehele werkzaamheden zullen gepaard gaan met wat hinder. Alle gevels worden voorzien van stellingen. Als gevolg zal het ‘vrij’ zicht naar buiten ernstig belemmerd worden. Door de beschermingszeilen, dewelke op de stellingen zijn aangebracht, zal de lichtinterval eveneens beperkt zijn.

Als bijlage bezorg ik u een ‘voorlopig’ schema van de werken, in combinatie met de periode wanneer die zullen worden uitgevoerd. Dit is voorlopig: daar kunnen beperkte verschuivingen gedurende of kort voor de werken voorkomen.

U kan merken dat in de maand december het zicht van de appartementen, gelegen aan de kant van de Zeedijk niet optimaal zal zijn.

Quasi de hele maand januari 2020 zal het zicht van de overige appartementen worden gehinderd.

Dit is een voorlopige inschatting. Oa. de weersomstandigheden kunnen de oorzaak zijn voor eventuele verschuivingen.

Stand op 15 augustus 2019Bijzondere algemene vergadering 18 mei 2019
Samenvatting project voorstelling .

STEMMING UITSLAG:

De vergadering gaat in grote meerderheid akkoord met de uitvoering van het project.

Gevel reiniging test met Facolnet 20 op 2019-05-02.
    

Design, development and webmaster: Roger LEPPENS