REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDEBijkomend reglement van inwendige orde, goedgekeurd ter Algemene Vergadering van het Complex op 28 september 2002.


1. Onderhavig reglement is bindend voor alle mede-eigenaars en huurders en voor al wie op het gebouw of een deel ervan, enig recht van welke aard ook, bezit. Dit reglement is niet beperkend noch uitsluitend en kan ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden gewijzigd.

2. De eigenaars dienen een exemplaar van huidig reglement aan hun huurder of bewoner te bezorgen en telkens te laten onder-tekenen voor akkoord.

3. De voordeur en de binnendeuren van elk gebouw moeten altijd dicht zijn, alsook de toegangsdeuren ondergronds naar de residentie. Alle deuren dienen gebruikt zonder ze te beschadigen.

4. In de inkomhall, gangen en trapzalen mogen geen voorwerpen worden geplaatst, zodat er steeds vrije doorgang is.

5. Het is verboden fietsen, surfplanken of andere grote voorwerpen die schade kunnen veroorzaken aan de gemene delen, mee te nemen naar de studio of appartement.

6. Het gebruik van de lift is streng verboden voor niet-vergezelde kinderen beneden de 14 jaar. De lift wordt niet langer vast-gehouden dan de tijd die nodig is om in of uit te stappen. Het gebruik van de lift is ten strengste verboden wanneer brand werd vastgesteld in het gebouw.

7. Er mogen geen badpakken, handdoeken beddengoed of ander wasgoed worden opgehangen aan de buitenkant van de terrassen of aan touwen, die over het terras zijn gespannen.

8. De rust van de bewoners van het gebouw, mag nooit verstoord worden tussen 22 uur en 07 uur door luidruchtigheid, veroorzaakt door radio, T.V., badkamergebruik, slaande deuren, hoge hakken enz. Dit geldt ook voor de halls en rond het gebouw

9. Gebruikers van de privatieven op de verschillende verdiepingen moeten er zorg voor dragen dat bij het reinigen van ramen of terrassen, geen water, vuilnis, zand e.d. naar beneden valt. Dit geldt niet in het minst voor brandende sigarettenpeukjes!

10. Huisdieren worden aan de leiband gehouden en nooit alleen achtergelaten in de privatieven. Voor een huisdier dat de lift of andere gemene delen bevuilt, dient de eigenaar onmiddellijk in te staan voor de onberispelijke reiniging ervan. Eigenaars van honden dienen de hondenpoep van hun huisdier op te kuisen, zowel in de tuinen, op de voetpaden als in de straten.

11. Barbecue is niet toegelaten op de terrassen.

12. Het is verboden in het gebouw ontvlambare, ontplofbare, gevaarlijke of slecht riekende producten binnen te brengen.

13. Het garagecomplex is ten strengste verboden voor spelende kinderen.

14. Het is ten strengste verboden met rolschaatsen, skeelers of skateboards in de gangen van het gebouw te rijden.

15. Bij afwezigheid worden de terrassen volledig ontruimd.

16. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd de vogels geen eten toe te werpen of eten en drinken op het terras te plaatsen. Dit is trouwens bij gemeentewet verboden.

17. Respecteer de goede staat en de netheid van de gemeenschappelijke delen, meer bepaald de halls, liften (spiegels en deuren), trappen, garages (geen sigarettenpeuken, papier of vuilnis in de garages a.u.b.). Het afval dient selectief verwerkt te worden.

18. De gordijnen dienen wit te zijn of van een écru kleur.

19. Er mogen geen aanplakbiljetten aangebracht worden aan de ramen.

20. De zonneluifels dienen van een uniform type te zijn.

21. Het gebruik van frituurtoestellen en barbecuetoestellen is niet toegestaan.

Reglement van Inwendige Orde Binnenkoer en Zwembad van 23 september 2005

Onderhavig reglement heeft als enig doel VREDE, RUST,VEILIGHEID en ORDE in het complex te handhaven

A – BINNENKOER

1. De rust van de bewoners mag nooit verstoord worden tussen 22u00 en 08u00.

2. Gedurende de vakantiemaanden Juli en Augustus is elke vorm van ballenspel niet toegestaan.

3. Buiten deze periode is het spelen met kleine, lichte ballen wel toegelaten. De terrassen tussen de bloembakken maken echter geen deel uit van de speelzone.

4. Honden worden aan de leiband gehouden.

5. Skateboarding, skeelering en rolschaatsen zijn ten strengste verboden.

6. Sigarettenpeuken worden noch in de bloembakken noch op de koervloer gegooid.

B- ZWEMBAD

Nota: noch de vereniging van mede-eigenaars (VME) noch de N.V. Euro-Immo kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of misbruik

1. Het zwembad is toegankelijk vanaf 15 Juni tot 15 September.

2. De openingsuren zijn elke dag van 9u30 tot 20u30.

3. Kinderen jonger dan 10 jaar moeten veiligheidshalve vergezeld zijn.

4. Het is ten strengste verboden grote opblaasbare boten, banden, luchtmatrassen en diverse figuren in het zwembad te gebruiken.

5. Elke vorm van balspel in het zwembad is verboden.

6. Het is niet toegestaan om rechtstreeks, komende van het strand, het zwembad te gebruiken zonder voorafgaandelijk te douchen.

7. In de zone van het zwembad is er totaal rookverbod.

8. Het is aanbevolen de banken op hun oorspronkelijke plaats te laten staan. Ingeval de banken toch verplaatst zouden worden dienen ze na gebruik teruggezet te worden.

9. Het is ten strengste verboden om huisdieren binnen de zone van het zwembad mee te nemen.

10. Het is verboden om flessen, glazen e.d. binnen de zone van het zwembad te gebruiken.

    


Design, development and webmaster: Roger LEPPENS