GEVELWERKEN - WATERINFILTRATIE

Stand van de werken op 14 januari 2020.

Mededeling van de syndicus:
Als bijlage enkele foto's die ik mocht ontvangen van enkele mede-eigenaars.U merkt dat men wel degelijk kwaliteit eist van uitvoering.

 

Stand van de werken op 22 december 2019.

 

Stand van de werken op 18 december 2019.

 

Stand van de werken op 17 december 2019.

   

Stand van de werken op 12 december 2019.

BELANGRIJK:

Gelieve de ramen die afgeplakt zijn niet te openen, dit om geen schade te veroorzaken aan deze bescherming.
Indien vragen neem contact met de syndicus. Tel: 058/23 65 82

 
 

Stand van de werken op 04 december 2019.


 
 

Stand van de werken op 28 november 2019.

   

Stand van de werken op 22 november 2019.

 

Stand van de werken op 20 november 2019.

   

Stand van de werken op 16 november 2019.

BELANGRIJK:

Op dinsdag 19 nov. 2019 worden de stellingen op de binnenkoer geplaatst.
Alle luifels van de binnenkoer moeten verwijderd worden voor het plaatsen van de stellingen.
Indien vragen neem contact met de syndicus. Tel: 058/23 65 82

Noteer: Het tijdschema word volledig herwerkt en hierna volgt een voorlopig overzicht van de gevelreiniging van de binnenkoer. Zodra het schema van de andere werkzaamheden bekend zijn, wordt het volledig schema opgenomen op de website.Stand van de werken op 8 november 2019.Stand van de werken op 5 november 2019.

Start van de werken op 4 november 2019.

 

Mededeling van de syndicus
Nieuwpoort, 28/10/2019
Geachte mede-eigenaar,

Beste mede-eigenaars,

De ‘grote’ werken aan de residentie start maandag ek., 4 november.
Men start met het uitbreken van de tegels rond het bad. Als bijlage bezorg ik U ter informatieve titel het werkschema.
Het is evident dat de weersomstandigheden essentieel zijn om het tempo ervan aan te houden, te respecteren.
Hoedanook is het dossier grondig voorbereid met een specifieke werkgroep die is samengesteld door een aantal voorzitters.
Gedurende de werken wordt er evident wijs periodieke controle uitgevoerd.
We vonden het belangrijk u dit te melden !
Met vriendelijke groeten,

Stefaan

Euro Immo
Syndicus Res. Zeezicht

Stand op 28 oktober 2019---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mededeling van de syndicus
Nieuwpoort, 14/08/2019
Geachte mede-eigenaar,

Zoals u wellicht weet is er beslist om de gevels aan te pakken. Dit gaat verder dan enkel reinigen. Eveneens worden herstellingen uitgevoerd, voegen vervangen (hoogdringend), regenafvoerbuizen vernieuwd enz….

De werkgroep binnen de algemene raad is inmiddels in volle voorbereiding, met alles rond de gevelwerken.

Koken zonder eieren te breken is ook hier onmogelijk. Helaas. De gehele werkzaamheden zullen gepaard gaan met wat hinder. Alle gevels worden voorzien van stellingen. Als gevolg zal het ‘vrij’ zicht naar buiten ernstig belemmerd worden. Door de beschermingszeilen, dewelke op de stellingen zijn aangebracht, zal de lichtinterval eveneens beperkt zijn.

Als bijlage bezorg ik u een ‘voorlopig’ schema van de werken, in combinatie met de periode wanneer die zullen worden uitgevoerd. Dit is voorlopig: daar kunnen beperkte verschuivingen gedurende of kort voor de werken voorkomen.

U kan merken dat in de maand december het zicht van de appartementen, gelegen aan de kant van de Zeedijk niet optimaal zal zijn.

Quasi de hele maand januari 2020 zal het zicht van de overige appartementen worden gehinderd.

Dit is een voorlopige inschatting. Oa. de weersomstandigheden kunnen de oorzaak zijn voor eventuele verschuivingen.

Stand op 15 augustus 2019Bijzondere algemene vergadering 18 mei 2019
Samenvatting project voorstelling .

STEMMING UITSLAG:

De vergadering gaat in grote meerderheid akkoord met de uitvoering van het project.

Gevel reiniging test met Facolnet 20 op 2019-05-02.
    

Design, development and webmaster: Roger LEPPENS